Düzce İli Cumayeri İlçesi İlave Revizyon Planı
Düzce İli, Cumayeri İlçesi, Belediye sınırlarımız içerisindeki mevcut İmar Planımızın yeni çıkan mevzuatlara ve şehrin gelişimine uygun hale getirilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve revizyonu yapılmıştır.

Yapılan bu planlar Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup Cumayeri Belediyesi Hizmet binasında 15.01.2019 ile 14.02.2019 tarihleri arasında 30 gün süre boyunca askıda kalacaktır.